VICESKOLELEDER SØGES TIL VEJLE PRIVATSKOLE

Som viceskoleleder får du en god blanding af pædagogiske og ledelsesmæssige opgaver samtidigt med, at du kommer til at indgå i et velfungerende ledelsesteam sammen med skolelederen og afdelingslederen for institutionen. Din overordnede opgave bliver at skabe de allerbedste betingelser for, at vores elever udvikles såvel fagligt som menneskeligt. Du kommer til at lede en professionel personalegruppe som ”spillende træner”, hvor du selv skal undervise f.eks. 12 lektioner om ugen.

Vi ønsker en viceskoleleder, der

 • er læreruddannet, gerne med relevant ledelseserfaring
 • har erfaring med specialundervisning og det administrative indenfor området
 • kan lede med nærvær, synlighed og deltagelse både i forhold til ansatte og elever
 • er god til at arbejde struktureret og målrettet
 • får ansvaret for skolens vikardækning
 • får ansvaret for årsplaner og årskalender
 • får ansvaret for den årlige evaluering af undervisning
 • kan fungere som stedfortræder for skoleleder
 • møder alle med en anerkendende, tillidsfuld og empatisk tilgang
 • er driftsorienteret og optaget af at få dagligdagen til at fungere optimalt
 • er mødeleder til lærermøderne
 • følger aftaler og arbejdsopgaver til dørs
 • kan lede vores indsats ift. Læse og forståelse i alle klassetrin og fag.

Den multikulturelle skole

Vejle Privatskole er en friskole i Vejle. Vi har 1 spor fra 0.-9. klasse og 180 elever på skolen og 60 børn i institutionen. Skolen blev etableret i 2013 med ønsket om en multikulturel skole der ser styrken i mangfoldighed og flersprogethed – både blandt elever men også ansatte. Vi har derfor 18 forskellige nationaliteter i huset, særligt fokus på læse og forståelse i alle klassetrin og alle fag, tilbyder modersmålsundervisning i fire sprog der understøtter danskundervisningen, samarbejder med Cambridge Universitetet om engelsk undervisning på højere niveau mv.

Vi anbefaler du går ind på skolens hjemmeside: www.vejleps.dk og læser skolens profil igennem

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at rette henvendelse til skoleleder Ahmet Incikli på telefon 28 89 87 87 eller e-mail ai@vejleps.dk

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst indenfor Friskolerne

Tiltrædelse 1. august 2020 – eller efter aftale.

Ansættelsesprocedure

Ansøgning vedlagt cv, eksamensbevis og øvrige relevante bilag sendes elektronisk til skoleleder: ai@vejleps.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 23. juni 2020 kl. 8.00.

Første samtalerunde gennemføres den 25. juni 2020 og anden samtalerunde gennemføres den 29. juni 2020. Hvis du bliver inviteret til anden samtalerunde, vil der blive udarbejdet en personprofil.

Related posts