Vejle Privatskole har vokseværk

Et stort fokus på danskundervisning, modersmålsundervisning og en smeltedigel af forskellige kulturer får stadig flere forældre til at vælge Vejle Privatskole. På blot fire år er skolen vokset med 101 nye skoleelever og 45 vuggestue- og børnehavebørn.

I dag rummer Vejle Privatskole i alt 230 børn fra vuggestuealderen til 9. klasse. Skolen har vokseværk, og de mange børn fylder godt op i lokalerne på Venstre Engvej lige over for Vejle Bibliotek.

Forklaringen på Vejle Privatskoles popularitet har flere årsager, mener skoleleder Ahmet Incikli.

– Som privatskole kan vi tilrettelægge det, vi mener, der er den bedst mulige skoledag for eleverne. For eksempel tilfører vi ekstra ressourcer til danskundervisningen, vi underviser eleverne i praktisk dansk, har modersmålsundervisning og en kortere skoledag sammenlignet med folkeskolen, forklarer Ahmet Incikli.

Kulturel smeltedigel lærer børn at være åbne

Vejle Privatskole er en dansk institution inspireret af den muslimske tro og båret af universelle værdier som frihed til forskellighed, kvalitet, ærlighed, faglighed og åbenhed. Det skal dybest set forstås som et ønske om at skabe et humanistisk projekt, der skal bygge bro mellem det muslimske samfund og de danske normer og værdier igennem uddannelse og læring.

– Vejle Privatskole er en mangfoldig skole med mange forskellige kulturer og mennesker. Vi er en kulturel smeltedigel, hvor børnene møder og lærer at være åbne over for hinandens forskelligheder. Både kulturelt, fagligt og socialt. Vi kan alle noget forskelligt, og vi dyrker og udvikler den enkelte elevs talent. Det kan vi mærke, at forældregruppen sætter stor pris på, forklarer Pernille Kjærgaard Skov og Rikke Nørgaard, der er lærere på Vejle Privatskole.

Praktisk dansk løfter fagligt niveau

Modersmålsundervisning på russisk, tyrkisk og arabisk er en naturlig del af hverdagen på Vejle Privatskole. For flere års erfaring viser, at tosprogede, der bliver undervist i både dansk og deres modersmål, taler bedre dansk og har flere venner end andre tosprogede. Men modersmålsundervisning er kun en lille del af en skoledag fyldt med danskundervisning.

– Eleverne på Vejle Privatskole skal være dygtige til dansk. Vi har konstant et stort fokus på både deres sproglige og skriftlige udvikling. Vi løfter det dansk faglige niveau ved at have ekstra dansklærere på i dele af undervisningen, så vi har bedre tid til at udvikle den enkelte elev. Det værdsætter forældrene højt, og jeg er sikker på, at det er en væsentlig årsag til skolens vokseværk, forklarer Pernille Kjærgaard Skov.

Et andet tiltag på Vejle Privatskole er praktisk dansk, hvor eleverne arbejder tværfagligt og med alle sanser i ét samlet forløb.

– I øjeblikket arbejder vores 6. klasse med eventyr. Udover at læse og skrive et eventyr, er det naturligt for os at besøge Odense og HC Andersen. Eleverne oplever med egne øjne, hvor han er født, og hvor han har levet. De tegner hans hus og lever sig engageret ind i opgaven, når alle sanser sættes i spil, forklarer Rikke Nørgaard, der sammen med lærerkollegerne og ledelsen glæder sig til at tage imod flere nye elever og deres forældre i de kommende skoleår.

Related posts

Post a Comment