Tilmelding

Tilmeld dit barn på Vejle Privatskole, Børnehave & Vuggestue

Udmelding

Udmelding af elever og børn skal gøres min. 4 måneder før, så skolen / institutionen har mulighed for at optage et andet barn fra ventelisten. De 4 måneder er betalingsmåneder.

Optagelsesprocedure