Undervisningsmiljø

Vores undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet. På skolen anvendes DCUMs analyseværktøj og elevrådet inddrages til løsninger.

Seneste analyse fra november 2019. Skolen vægter spørgsmålsgrupperne der falder under 80% højt og laver indsatsplan.

Indsatsområder:

  • Kan du lide pauserne
  • Er I gode til at hjælpe hinanden
  • Er jeres klasselokale rart at være i
Indhold

Pauserne

Mangel på legepladser

Der er købt gynger, vikingeskib, tarzan-bane og legekasser til hver klasse.

Legekassen fungerer fint, selvom enkelte elever siger de går i stykker. Eleverne lærer at passe godt på klassens materialer.

Der er desuden købt brugte bordtennis borde, bordfodbold og lignende til kantineområdet, som udskolingseleverne er meget glade for.

Der er stadig fokus på legepladserne. Bestyrelsen og ledelsen drøfter emnet jævnligt.

Mangel på toiletter

I takt med at der er kommet flere elever i udskolingen, synes 47% af eleverne, at der mangler toiletter og vaske.

Forældrene vil i første mulighed investere i modernisering af toiletterne og lave flere vaske – evt. ved gangene – så der er gode muligheder for at fylde drikkedunke og vaskehænder.

Eleverne ønsker også automatisk duftspray på toiletterne. Det bliver bakket op af ledelsen.

Mangel på legepladser

Hallen har hjulpet og eleverne er glade for at være i hallen. Der er nu mange der ønsker at være i hallen på samme tid og alt for ofte.

Lærerne foreslår skema så klasserne kan fordeles jævnligt over ugen.

Forældrene ønsker eleverne skal være ude og de maks 1-2 gange om ugen skal være i hallen. Skema er en god løsning.

Kantine

Eleverne er ikke glade for at skolekantinen er lukket. Men har forståelse for at det ikke kunne betale sig for skolen at drive det, da de selv kunne se at mange kun købte fredag hvor der kan være usundt på menuen.

Mangel på legepladser

Skolen er lige flyttet til nye lokaler i Vestre Engvej og der er mangel på legepladser. Bestyrelsen er inddraget i opgaven og aflægger i det omfang det er muligt fast budget til opsparing og indkøb af legepladser og legeredskaber.

Lærerne foreslår fredage som legetøjsdag. Så eleverne kan medbringe legetøj med hjemmefra.

Skoleledelsen foreslår den nye hal som aktivitetslokale i pauserne, hvor eleverne kan lave gymnastik, spille indendørs bold og lege frit.

Kantine

Eleverne ønsker skolekantinen også skal sælge usunde ting hver fredag. Dette har forældrene ikke imødekommet.

Hjælpsomhed

Ro og orden

12 procent af de yngste elever synes, at der skal være mere ro, så de bedre kan høre hvad lærerne siger. 96 procent af mellemtrin- og udskolingseleverne synes, at det er let at høre, hvad lærerne siger i timerne, og 95 procent synes, at lærerne hurtigt kan få skabt ro i klassen, hvis der er larm. 98 procent af disse elever synes også, at det er let at høre, vad de andre elever siger i timerne.

Hjælpsomhed
Eleverne synes, at de selv kan være lidt bedre til at samarbejde med andre elever og hjælpe mere til. 16 procent siger, at de ikke selv synes, at de er gode til at samarbejde.

Hjælpsomhed
Eleverne synes, at de selv kan være lidt bedre til at samarbejde med andre elever og hjælpe mere til. 19 procent siger, at de ikke selv synes, at de er gode til at samarbejde.

Klasselokaler

Gulvtæpper skal skiftes

34 % af eleverne mener der er plads til forbedring af klasseværelserne. Kun 3 klasser mangler at få tæpperne skiftet. Udskiftningen er startet i indskolingen da de trængte til det mere. Enkelte har kommenteret at de gerne vil være med til at indrette klassen i starten af skoleåret. 

Forslaget bakkes op af lærerne, ledelsen og forældrene. Klassen får 2.000 kr i starten af skoleåret, så de selv kan købe materialer, dekorationsartikler, plakater eller lignende, så de kan sætte deres eget præg i klassen.

Internet

Netværket er forbedret meget. Men der er nogle områder i bygningen hvor netværket ikke trækker godt.

Ledelsen har hyret ekstern IT konsulent til test af netværket. Resultatet viser, at der på sigt skal monteres flere access points til fællesarealer og måske en switch der skal skiftes, da den ikke kan styre eleverne skifter position. Hvis eleverne om morgenen forbinder til netværket i klassen og går til fysiklokalet de næste lektioner, så forsøget netværket stadig at koble computeren til access point tæt på klasseværelset.

Enkelte elever har klaget over, at der er kommer filter på netværket, som gør at de ikke kan logge på sociale medier, spille eller streame. Forældrene har ønsket filter og elevernes klage/ønske kan ikke tilgodeses, da netværket skal først og fremmest bruges til undervisning.

Ledelsen vil dog gerne lave en ny linje til f.eks. esportsholdet, så de til aftalte dage/aftner kan bruge netværket til gaming.

Gulvtæpper skal skiftes

47 % af eleverne mener der er plads til forbedring af klasseværelserne. Flere har kommenteret at tæpperne bør skiftes. Skolen er flyttet til nye lokaler som har været brugt som kontorlokaler før. Nu efter to år efter flytningen kan man godt se at de trænger til at blive skiftet.

Bestyrelsen har lavet plan for udskiftning af tæpper til linoleum. Gerne i blå farver, så der kan komme farver og varme i klassen.

Internet

Flere udskolings elever kommenterer på skolens internet. Netværket hopper fra ofte under undervisningen som skaber irritation.

Ledelsen indhenter tilbud på forbedring af netværket. Det har højt prioritet, da skolen har ambition om at være 100% digital om 5 år.