Undervisning

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”

UNDERVISNINGEN PÅ SKOLEN

Vejle Privatskole er en skole med international mindset og har speciale i undervisning af flersprogede børn. På skolen anvender vi vores egen metode der styrker vores børns sproglige kundskaber.

Skolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål, med undtagelse af de praktiske/musiske fag. Se under uddannelsesplaner for nærmere information.

Undervisningens formål på Vejle Privatskole er at fremme og støtte den enkelte elevs kundskabstilegnelse i fagene, så hver enkelt elev får det maksimale udbytte af sine evner, der er i form af viden og færdigheder. De skal have et fundament, der er med til at, de skal være nysgerrig, undersøgende, kritisk og reflekterende til deres omverden. Samtidig lægges der vægt på at fremme elevens ansvarsfølelse og selvstændighed, så eleverne forlader skolen med en fortsat lyst til at lære. Grundlæggende respekt og anerkendelse af det enkelte individ, som vil have en progressiv effekt på integration af eleverne i det danske samfund.

Fagfordeling

VORES BY

Læs “VORES BY”, for at se hvordan et undervisningsforløb er tilrettelagt på skolen.

Tilsyn med undervisning

Fra skoleår 2017/18 varetages tilsynet af Peter Jensen
– til og med skoleår 2020/21.

Fra skoleår 2021/22 varetages tilsyn af Birgit Brink Lorenz

Tilsynserklæring – 2013/2014

Tilsynserklæring – 2014/2015

Tilsynserklæring – 2015/2016

– Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2016/17 ikke udarbejdet pga. sygdom

Tilsynserklæring – 2017/2018

Tilsynserklæring – 2018/2019 

Prøver

  • 7. kl – interne årsprøver i dansk, matematik, engelsk og naturvidenskab
  • 8. kl – interne årsprøver, terminsprøver, større skriftlig projekt
  • 9. kl – terminsprøver og folkeskolens afgangsprøver, samt cambridge engelsk prøve hvis det er valgt.

Se skolens prøveresultater her:

Evaluering generelt

Frie grundskoler er forpligtet på at leve op til Undervisningsministeriets krav om evaluering. Desuden ønsker vi at blive klogere på egen praksis. Det ligger os på sinde, at vores elever oplever, at de udfordres fagligt, personligt og socialt. Vi er optaget af at kunne formidle og drøfte mål, proces, resultater og opfølgning med såvel elever som forældre, således at forældrene er trygge og bevidste om, at vi som skole lever op til lovgivningen samt støtter og udvikler deres barn bedst muligt.

Evaluering af skolens samlede undervisning

Som privatskole er vi i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler forpligtet på at evaluere den samlede undervisning.

– evaluering af skoleår 2016/17  (åbner PDF)
evaluering af skoleåret 2017/18 (åbner i pdf)

Intern evaluering af elever og undervisning

På skolen evaluerer vi eleverne med fælgende værktøjer:
– Hogrefes test materialer til dansk, matematik og engelsk
– Karakterblad til elever fra 6. kl.
– Elevplan udarbejdes af klasselæreren og sendes til forældre.

ST prøver
Læseudviklingsskemaer til alle klassetrin
Bogstavsprøve til 1-2. klasse
Ordlæseprøve til 1-2. klasse
Sætningslæseprøve til 1-2. klasse
Staveprøve til 1-3. klasse
Tekstlæseprøve til 1-8. klasse
MAT prøver til alle klasser