Uddannelsesvejledning

Kollektiv vejledning for alle elever
UU Vejle tilbyder kollektiv vejledning og uddannelse og job til alle elever i 7.- 9. klasse. På 7. 8. og 9. årgang er det UU Vejles team ”Uddannelse og Job”, der står for den kollektive vejledning.

Den kollektive vejledning omfatter:

  • Introduktion til ungdomsuddannelser
  • Orientering om uddannelsessystemet
  • Orientering om sammenhæng mellem uddannelse og job
  • Introduktionskurser i 8. klasse
  • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan
  • Vejledning om tilmelding til ungdomsuddannelse via optagelse.dk
  • Informationsmøder for elever og forældre
  • Introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden og til eVejledning
  • UddannelsesGuiden: www.ug.dk
  • eVejledning: www.evejledning.dk

Vejledning for ikke-uddannelsesparate elever

Ud over den kollektive vejledning tilbydes elever i 8. og 9. klasse, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, gruppe- eller individuelle samtaler samt særligt tilrettelagte vejledningsforløb. Vejledningsforløbene tilrettelægges i samarbejde med den unge, forældre, skolen og uu-vejleder.
Samtalerne og forløbene skal støtte eleverne i at blive uddannelsesparate samt afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse.

Det er UU-vejleder Sefka Avdic, der er ansvarlig for vejledningen af de ikke-uddannelsesparate elever på skolen.

Få flere informationer på UU Vejles hjemmeside: www.uuv.vejle.dk

Uddannelsesvejleder
Sefka Avdic
Mobil: 29 74 41 31
E-mail: sefav@vejle.dk