Trivsel

Trivselsundersøgelse

Elevernes trivsel undersøges hvert år. Alle elever fra 0. klasse til 9. klasse deltager undersøgelsen. Resultatet for skoleår 2016/17 kan ses i grafen. Samlet set er resultatet på 82,14%.

 

Indsatsområder jf. undersøgelsen

  • Der skal investeres i nye legeområder og gøre pauserne mere spændende. Skolen er lige flyttet til nye lokaler i midtbyen og der er derfor af økonomiske årsager ikke prioriteret legepladser.
  • Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden. Flere elever savner hjælp fra sidekammeraten eller fra klassen. Undervisningen skal i fremtiden tilrettelægges således, at der er plads til mere gruppe arbejde og hjælpe hinanden. Desuden skal “fællesskab” på skoleskemaet kommende skoleår, hvor elever skal lave noget for fællesskabet.
  • Skolen skal investere i klasselokalerne, så det er rart for eleverne at opholde sig i klasserne. Skolen er gået igang med at renovere og indrette klasserne i indskolingen og den indsats skal øges årligt.