Mobbepolitik

Mobbepolitik for Vejle Privatskole

Mobning er et overgreb. Vi har alle et ansvar!

Målsætning/visioner;

Det er skolens målsætning at være fuldstændig mobbefri. Vejle Privatskole har stor fokus på trivsel og mobning. Vi ønsker at give elever og lærere et redskab til at stoppe mobning og forebygge mobning. Dette kræver en fælles indsats og derfor prioriteres det højt på skolen.

Hvad er mobning?

”Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.” (Arbejdsmiljøtilsynets definition på mobning

Det er vigtigt at skelne mellem mobning og ”almindeligt drilleri”. Det kan være svært at vurdere, hvornår ”almindeligt drilleri” går over i en mere systematisk form, der må betegnes som mobning.

Vi som skole er opmærksom på, at en del mobning finder sted i fritiden bl.a. på Internettet og gennem SMS beskeder.

Hvem bliver mobbet og hvorfor mobber man?

Børn mobber af mange grunde og alle kan blive mobbet. Det er især børn der er anderledes (vægt, handicap etc.) og alene der er udsat for mobning. De er jaloux og de vil være seje så de kan få opmærksomhed.

Mange børn der bliver mobbet mister deres selvværd og føler sig ensomme. De prøver at fortrænge mobningen og trækker sig tilbage fra fællesskabet. Mobning skader barnets trivsel og har en dårlig indflydelse på indlæringen.

 • Mobning er mere end drilleri og konflikter
 • Direkte fysisk vold
 • Udelukkelse af fællesskabet
 • Ubehagelige og krænkende udsagn, f.eks. mundtligt, via sms, chat osv.

 

 

Sådan forebygger vi mobning

Vi som skole skal være præget af god tone, have respekt for hinanden og acceptere at vi alle er forskellige. Vi har alle et ansvar og fællesskabet styrkes i samarbejde med lærere, elever og forældre.

 • Klasselæreren tager konflikter og problemstillinger op i klassens time. Konflikter og problemstillinger løses fælles med børnene.
 • Lærerne griber ind allerede når der konstateres små drillerier.
 • Lærerne har tæt samarbejde med forældre og der bliver tit ringet hjem for at forebygge mobning.
 • Skolen og alle klasser har fælles sociale regler
 • Skolen er meget opmærksom på, at der altid er gårdvagter i frikvarterene, da mobning ofte sker i pauserne.
 • Skolen gennemfører hvert år en trivselsundersøgelse blandt eleverne.
 • Skole/hjem samtalerne bruges ofte til at tale om elevernes trivsel.
 • Det er meget vigtigt, at børnene fortæller det til en voksen, hvis nogen bliver mobbet.
 • Vi stiller krav om brug af ordentligt sprog
 • Som skole fokuserer vi på de gode egenskaber i den enkelte elev.

 

Hvad kan forældre gør for at forebygge mobning?

 • Det er meget vigtigt, at I som forældre møder op til forældremøder og sociale arrangementer. Dette styrker fællesskabet og sammenhold i klasserne. Der bliver skabt gensidig tillid, og grundlaget for et godt samarbejde.
 • I som forældre skal være obs på, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater.
 • Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage inviterer alle og ikke holder nogen ude.
 • Støt dit barn i at få mange bekendtskaber på kryds og tværs
 • Støt lærere, da de har brug for opbakning.