Trygge børn lærer bedst

Vores børn skal være førende,
ikke bare i Danmark,
men i hele Verden

Vision
Vi skal være blandt de bedste grundskoler og børnehaver,
målt på den faglige og personlige udvikling af eleverne.

Omsorg, positiv læringsmiljø og samvær er nøgle ordet på Vejle Privatskole. Det er med til at sikre tid til den enkelte elev, så den personlige udvikling kan stimuleres bedst muligt. Samtidig mener vi, det er vigtigt, at elevens selvstændighed styrkes, og at den enkelte elev er klar over eget ansvar og sin sociale adfærd. Vi stiller krav om god opførsel, god tone og arbejdsomhed. Samtidig tager vi hensyn og tager os af hinanden.

Fremmedsprog og international atmosfære

Engelskundervisningen begynder i 0. klasse, tysk fra 3. klasse, cambridge engelsk som valgfag, klassisk arabisk fra 0. klasse, modersmål (tyrkisk, russisk eller bosnisk) fra 0. klasse, og samfundsfag fra 1. klasse.

Alle sproglærere har deres undervisningssprog som modersmål, og undervisningen foregår på de respektive sprog. For at øge kendskabet til fremmede sprog og andre kulturer og for at øge sammenholdet, er skolerejser en vigtig og obligatorisk del af undervisningen, hvor vi har tradition for rejser udenfor landets grænser fra 7. klassetrin.

SKOLENS MÅLSÆTNING

At uddanne dygtige, respektfulde, imødekommende og ansvarsfulde elever med kendskab til deres ret, pligt og ansvar i et demokratisk retssamfund.

At fremme tilegnelsen af dansk kultur, integration, forståelse og respekt for andre kulturer i samarbejde med forældrene.

At opbygge elevernes identitet, kendskab til egen kultur og religion samt tilegnelse af det danske sprog og modersmålet.

UNDERVISNING

Læs mere om undervisningen på skolen

Nyheder fra skolen