MYTEDRÆBEREN

Vi anvender Gyldendal og Alinea som bogforlag, som mange andre skoler.

Vi anvender Gyldendal og Alinea som bogforlag, som mange andre skoler.

Som friskole kan forældre selv bestemme valgfag på skolen. Klassisk arabisk, modersmålsundervisning – samt cambridge engelsk – er valgfag på skolen. Derfor er der ikke obligatorisk undervisning i disse sprog fag.

Religion er ikke en dagligdags emne for eleverne. Alt vores arbejde og fokus er på elevernes faglighed og undervisningen på skolen.

På skolen har vi ingen tolerance mod vold. Som friskole kan vi bortvise de elever der ikke lever op til skolens regler. Derfor oplever vi ingen vold på skolen. Det er en regel og kultur de lever op med som de også lever i deres fritid.

Vi følger vores afgåede elever hvor største del forsætter i gymnasier.

Vi har desuden tæt samarbejde med SSP og Politiet.

Alle vores lærere er uddannede. De fleste er fra Jelling Seminarium.

De eneste der ikke er læreruddannede er vores udskolingslærere der har kandidatgrad i dansk, matematik og fysik. Samt skoleleder der har Master i Business Administration.

Skolens bestyrelse består af forældre der selv er uddannede i landet og er bevidste om deres ret og pligt som borgere i samfundet. Forældrene har ønsket, at danne en friskole der tilgodeser deres børns behov. Nemlig tilbyde de bedste forholde og pædagogiske arbejde for flersprogede børn. Vi mener folkeskolerne har svigtet ift. uddannelse af især flersprogede børn og bruger målgruppen som argument for dårlige forholde på skolerne.

Nej.

Tyrkisk foregår kun til modermålsundervisning.

Som byens eneste multikulturelle friskole oplever vi engang i mellem, at man kan have fordomme om os. Men vi er bare en helt almindelig friskole…

Vi har derfor samlet alle fordomme omkring Vejle Privatskole. Her afliver vi myterne.

Vejle Privatskole er en uafhængig friskole. Ingen udover forældrene bestemmer hvad der skal ske på skolen.

Vi samarbejder jævnligt med forskellige aktører, også kirker, moskéer og foreninger, for at styrke vores skole og eleverne.

Vores mål er, at have unge mønsterbrydere der opnår et højere social status end forældrene ved bedre uddannelse og beskæftigelse. Vi stiller krav til elevernes faglighed men aldrig ift. deres sociale liv og tvinger til noget imod deres vilje.

Vi følger undervisningsministeriets fællesmål og tilbyder alle de fag man også har på folkeskolen og alle andre friskoler.

Vi har dog valgfaget ”Klassisk Arabisk”, hvor eleverne i faget lærer at læse arabisk.

Vores ansatte har forskellige baggrunde. Vi har nogle der stammer fra Tyrkiet, Libanon, Bosnien, og USA. Vi har også etnisk danske lærere.

Vi er selv overbeviste om, at elever på Vejle Privatskole ikke vil bevæge sig i de radikalisere miljøer, fordi vi som skole udfylder et vigtigt behov. Som valgfag kan man vælge undervisning i grundlæggende i Islam. Derfor behøver eleverne ikke, at opsøge viden fra andre kilder som f.eks. YouTube, hvor de nemt kan finde medier fra radikalisere grupperinger.

Det er forældrenes ansvar, at opdrage eleverne indenfor deres religion/kultur. Ikke skolens. Vi har kun forventninger til  skole/hjem samarbejdet. Vi tvinger derfor ingen til at bære tørklæde eller bede. Alle kan komme som de vil.

Vi opfordrer eleverne til at være aktive i foreningslivet og få dannet venskaber. De danner venskaber med forskellige i deres fritid. Børn er generelt gode til, at se bort fra hudfarve og nationalitet.

Vejle Privatskole er lige flyttet til større lokaler på 5.000 m2 med udenomsareal på 22.000 m2. Lokalerne er tidligere brugt til kontor faciliteter som omdannes løbende til undervisning.

Vi har tidligere som alle andre nyopstartede friskoler været bundet af stram økonomi og har måt flytte ind i den første bygning vi kunne få godkendt af tekniskforvaltning.