Lovpligtige oplysninger

Skolen

Formål

Skolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler, at drive en fri grundskole i Vejle.
Skolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler, at drive en fri grundskole i Vejle. Der sigtes mod, at hver enkelt elev gives muligheder for ud fra egne forudsætninger at udvikle sig fagligt, personligt og socialt samt gennem oplevelser og erfaringer fra undervisningen at opnå større selvtillid, selvværd, livsindhold og mestring af livet. Vi er en skole, hvor undervisning, personlig udvikling og dannelse går hånd i hånd.

Vedtægter

Klik for at hente skolens vedtægter
Vedtægt

Skolekalender

Se skole- & feriekalender
Kalender

Undervisningsplaner

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 2.
Gå til undervisningsplaner

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en forældrekreds og en skolekreds
Se mere om bestyrelsen

Evaluering

Skolen udfører evaluering af undervisningen hvert år.
Læs rapporten

Afgangsprøver & Karakter

Læs om afgangsprøver, karakterer og overgangsfrekvens:
Uddannelsesstatistik

Evalueringsplan

Sådan evaluerer vi på skolen
Plan

Undervisningsmiljøvurdering

Elevers og studerendes undervisningsmiljø.
Gå til undervisningsmiljø

Fagfordeling

Hent i pdf
Spørgsmål?

Har vi glemt noget, kan du/I altid henvende jer direkte til skoleleder

Skoleleder

Ahmet Incikli

Direkte telefon: 28 89 87 87

Email: ai@vejleps.dk

Lovpligtige oplysninger

Institutionen

Læreplaner

Dette er vores arbejdsredskab, som danner ramme vore vores hverdag.
Læreplaner (pdf)

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn (Vejle Kommune)
Hent seneste tilsynsrapport