Det gode frikvarter

Disse regler, skal hjælpe eleverne til at få styrket kontrol og ansvar for egen adfærd. Reglerne skal læres af alle og skal blive til gode vaner. Alle behandles ligeværdigt i et forpligtende fællesskab. Personalets opgave er, at hjælpe eleverne med at udvikle ansvar, empati og samarbejdsevne.

Principper for tilsyn i frikvartererne (til personalet)

 • Personalet har tilsyn med eleverne på skolen fra kl. 08.00 til 14.30
 • Gårdvagten har tilsyn i frikvartererne, så kollegaerne kan holde pause
 • Gårdvagten har følgende ”vagtområder”
  • Fællesareal, udskoling
  • Fællesareal, indskoling
  • Fællesareal, 1. sal
  • Hallen
  • Udeareal, udskoling
  • Udeareal, indskoling
 • Gårdvagten har til formål at
  • Forhindre at nogen kommer til skade
  • Sikre at skolens samværsregler bliver overholdt
 • Gårdvagten skal gribe ind i farlige eller voldsomme situationer,
  hvor elever kan komme til skade
 • Mindre konflikter håndteres børnene i mellem
 • Antallet af gårdvagter skal være tilstrækkeligt og afpasse efter behovene.
 • Gårdvagten skal være nem at finde.
  • Skal have tydelig markering på. Gul vest eller paraply

Konsekvenser ved overtrædelse af regler

 • Hvis inde reglerne overtrædes
  • Gårdvagten bestemmer om eleven skal sidde ved kontoret eller gå ud
 • Hvis reglerne udendørs overtrædes
  • Eleven sendes til kontoret
 • Mobiltelefoner
  • Telefonen afleveres til kontoret. Eleven får det med hjem slutningen af dagen, eller forældrene får besked fra kontoret.
 • Udgang fra skolen
  • Eleven sendes til kontoret
  • Forældrene informeres

Samværsregler for frikvartererne på Vejle Privatskole 

Mobiltelefon

 • Indskoling: ingen telefoner
 • Udskoling: må gerne være tændt i frikvarterene. Husk god telefonetik! Mobning foregår også via de sociale medier. Der må ikke tages billeder og video af hinanden.

Oprydning

Man rydder op efter sig ude og inde. Anvend skraldespande.

Udgang fra skolen

 • Nogle elever fra 8-9 klasse må forlade skolens område i de lange pauser. Forældrene skal give skriftlig tilladelse. Der må gerne handles fra rema1000 – køb sunde varer. Dette må ikke misbruges, de skal være tilbage i god tid og skal opføre sig eksemplarisk, ellers fratages muligheden for eleven.

Medbragt legetøj
Medbragt legetøj og udstyr

 • Alt medbragt udstyr er på eget ansvar.
 • Indskolingen har legetøjsdag hver fredag

10.15 – 10.45 pausen

 • Bevægelses-frikvarter for alle elever
 • Alle klasseværelser låses, fællesarealer skal være fri for børn.
 • Indskolings elever der spiser her, må gerne spise en del af madpakken i klassen sammen med læreren. Gerne 5 min inden pausen.
 • Alle indskolings elever skal ud eller til hallen
 • Klasseværelser låses
 • Pausepatruljen andenves til aktiviteter
 • Sne
  • Der skal tages hensyn til hinanden. Gårdvagt minder om snereglerne
  • Indskolingen må lege sne ved udeareal indskoling.
  • Udskoling må lege ved boldbanen eller græsplæne.

12.15 – 12.45 pausen

 • Pleje-frikvarter for alle elever
  • Indskoling spiser i klasserne sammen med læreren de har haft før pausen. Læreren er rollemodel. Spisning må gerne starte 10 min inden pausen.
  • Bøn om vinteren
 • Det er frivilligt, om man vil være inde eller ude. Alle færdes stille og roligt
 • Klasseværelser låses.
 • Alle udskolingselever skal til hallen
 • Alle går stille rundt på gangene.
 • Når det er muligt, afspilles der sanse musik i fællesarealerne.
 • Udskolingen må gerne opholde sig og anvende cafe miljøet i 1. sal.

13.30 – 13.45 pausen

 • Timeout-frikvarter
  • Bøn tid i sommerperioden
 • Man må gerne opholde sig i klasseværelserne eller på legepladsen. Ikke på fællesarealer. I klasseværelserne skal man være stille. Leg foregår udenfor.

14.30 – 14.40 pausen

 • Husk oprydning i klasserne. Brug gerne 5 min inden sidste time slutter.
 • Eleverne sendes til bussen.
  • Indskoling: SFO børn skal føres til SFO lokalet og afleveres til medarbejderen. SFO registrerer barnet.
 • Klasseværelser skal låses. Oprydning må gerne gå igang 5 min inden sidste time slutter.
 • Udskolingselever henvises til café området, så de kan vente på 2. rute.