Bestyrelsens ansvar og rolle

I samarbejde med skolens ansatte er det skolebestyrelsens fornemste opgave at medvirke til, at skolens miljø og rammer virker stimulerende og understøtter undervisningen og det daglige liv på skolen. Skolebestyrelsen har stor indflydelse på skolens virksomhed gennem de mål og principper, den beslutter.

Mail til bestyrelsen: bestyrelse@vejleps.dk

Vedtægt

Vedtægt ændret den 2. november 2017

Sammensætning

Forældrekredsen – består af forældre til elever på skolen.

Skolekredsen – består af en kreds af mennesker f.eks. tidligere elever, tidligere forældre, universitetsstuderende, erhvervsfolk og lignende, der står bag skolen. De er alle enige i skolens idégrundlag og har lyst og interesse for at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en slags ambassadører for skolen. Medlemmer af skolekredsen har stemmeret til den årlige generalforsamling. Ønsker du at blive medlem af skolekredsen, skal du sende en mail til bestyrelse@vejleps.dk med oplysning om navn, adresse og kort motivation for ansægning

Strategi

Strategiske indsatsområder:

  • Læring
  • Kultur
  • Rammer

Skolen
– Etablering af skolen
– Cambridge engelsk

Børnehaven
– Etablering af børnehave
– Etablering af vuggestueafdeling

Rammer
– Flytte til moderne lokaler
– Modernisering af lokalerne
– Køb af moderne inventar
– Etablering af idrætshal

Læring
– Forbedring af evalueringsprocessen
– Implementering af praktisk dansk og matematik
– International bachelorette
– Montessori pædagogik i børnehaven
– Den digitale skole

Læring
– Forbedring af evalueringsprocessen
– Mere læse-forståelse på skolen
– Etablering af international afdeling
– Den digitale skole, mere IT i dagligdagen.
– Inddrage omverdenen i undervisningen

Kultur
– Kultur båret af tolerance
– Understøtter åbenhed
– Aktiviteter der skaber et godt socialt liv på skolen

Rammer
– Løbende modernisering af lokalerne
– Løbende køb af moderne inventar
– Struktur for kompetenceudvikling af personale

Bestyrelsen

Formand
AKIF UNLU
Cand.soc

Næstformand
FATIH TAS
Jurist

Medlem
IZZET KOKEN

Medlem
MUHSIN TURKYILMAZ
Konsulent i Vejle Erhvervsudvikling.

Medlem
ABDULLAH TAS
El ingeniør & Selvstændig

Medlem
TEKIN CANKAYA
Selvstændig erhvervsdrivende

Medlem
FLURIM SHABANDULA

Suppleant
AIMAN HUSSEIN

Suppleant
ALI AYTAC