Fremtiden starter her


Vuggestue - Børnehave - Grundskole
Derfor skal du vælge Vejle Privatskole

SKOLEGLÆDE & TRIVSEL

“Alle skal være glade for at gå i skole” står der i mange af vores klasselokaler. Det er en af grundprincipperne på Vejle Privatskole. Her skal alle føle sig godt tilpas, forskelligheder er accepteret, og nationalitet intet har betydning.

Bygget på værdier som respekt, inklusion, ansvarlighed, engagement i relationer og udvikling af sociale og personlige kompetencer, er elever omfavnede i en støttende og sikkert læringsmiljø.

Derfor har vi:

 • Lave klassekvotienter med ca. 20-22 elever i klasserne
 • Karakterer på alle årgange og afsluttende prøver
 • Praktiske, musiske fag hele vejen til afgangsprøverne
 • Lærere, der kun underviser i deres linjefag og som sjældent udskiftes
 • Studieture og ekskursioner

DEN MULTIKULTURELLE SKOLE

Vejle Privatskole og børnehave er en dansk institution med mange forskellige forskellige elever og forældre. At drive en multikulturelt skole skal dybest set forstås som et ønske om at skabe et humanistisk projekt, der skal bygge bro mellem det multikulturelle samfund med de danske normer og værdier igennem uddannelse og læring.

Enhver elev skal udstyres til, at kunne påtage sig opgaven at blive aktiv medborger med stærke rødder. Det er derfor vigtigt, at eleverne på vores skole udvikler evne, lyst og vilje til at bruge deres egne færdigheder til gavn for andre mennesker og verden.

Derfor har vi:

 • Modersmålsundervisning (russisk, tyrkisk, arabisk, bosnisk)
 • Cambridge engelsk
 • Samfundsfag fra 1. klasse
 • Kulturelle arrangementer, kirke og moske besøg

AMBITIONER

Du tager din barns fremtid alvorligt, derfor forpligter vi hinanden. Her er vi nysgerrige og ambitiøse, der prioriterer kvalitet i undervisningen og ønsker de rette faglige kundskaber til elevernes videre uddannelse.

Vi vil gerne have vores elever skal klare sig godt – også i udlandet. Derfor har vi fokus på de sproglige kundskaber og kulturelle aktiviteter. Som kommende verdensborger, bliver eleverne udrustet til at kunne klare sig godt i engelsk. Derfor tilbyder vi engelsk allerede fra børnehaven og 0. klasse. Elever med særlige evner får tilbudt undervisning i Cambridge engelsk.

Derfor har vi:

 • Tæt skole-hjem samarbejde
 • Værktøjer til opfølgning i undervisning
 • Løbende evaluering af forløb
 • Cambridge engelsk undervisning
 • International mindset