FØRSKOLE / MINISKOLE

GIV DIT BARN EN GOD OVERGANG
FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE

Førskolen er overgangen mellem børnehave og skole og starter pr. 1. april. I førskolen arbejder vi med socialisering og at gøre børnene trygge ved de nye kammerater, voksne og fysiske rammer gennem leg og samvær. Førskolen er samtidig en introduktionsperiode til børnenes fremtidige skoleliv, så noget af dagen vil have skolemæssig karakter.

MÅL FOR FØR-SKOLE GRUPPEN:

– at styrke og forberede børnene til skolestart, hvor der tages udgangspunkt i den anerkendende pædagogik = børn skal ses, høres og forstås.

– Legen prioriteres højt, da legen er med til at styrke børnenes fantasi og evne til at indgå i sociale sammenhænge.

– Der arbejdes ud fra temaforløb, så børnene får en fornemmelse af, hvordan det er at gå i skole.

– Vi vil tydeliggøre de forventninger vi har til forældrene gennem indskrivningssamtaler i maj måned, for på den måde at styrke samarbejdet om børnenes udvikling.