Lokaler til praktisk-musiske fag er klar til brug

Skolebestyrelsen har arbejdet på at gøre lokalerne til de praktisk-musiske fag klar til august 2019. Det er nu klar før tid (1. april 2019) og lokalerne skal anvendes første gang lige efter påskeferien. Skoleledelsen har derfor ændret undervisninsplanerne pr. 1. april 2019, som kan findes her:

Related posts