Klasseråd er en succes

Tak til de mange forældre og elever der deltager flittigt til klasserådsmøderne og arrangementerne. Klasseråd skal sikre os, at eleverne mødes i fritiden og danner relationer. Klasseråd skal sikre os at forældre lærer fra hinanden og danner forståelse. Alle forældre er automatisk med i en klasseråd, derfor bedes I møde op til klasserådsmøderne og være med til at præge jeres børns dagligdag og arranger møder/aktiviteter for eleverne. Næsten alle klasser har afholdt sociale arrangementer med elever og familier. Til nogle har der mødt over 60-70 personer til fællesspisning. Det er bade elever og personale glade for, da børnene snakker om arrangementerne til dagligt på skolen.

Related posts

Post a Comment