FRITIDSKLUBBEN


Leg og læring går hånd i hånd

Leg og læring går hånd i hånd

 

Åbningstider
Morgen: 08.00 – 08.45
Eftermiddag: 12.45 – 16.00

Fritidsklubben er for alle elever i alle klassetrin

Udvikling og trivsel er i fokus i fritidsklubben. Vi mener, at et alsidigt og udfordrende aktiviteter udenfor skoletiden bidrager til den enkelte elevs personlige og faglige udvikling. Man kan derfor deltage i skolens fritidsprogram som en integreret del af skoledagen. Vi inddeler eleverne i tre grupper og udfører forskellige aktiviteter i grupperne.

Eksempler på aktiviteter:

  • Sport: morgengymnastik, fodbold, basket, volleyball, fitness, boksning, zumba, yoga
  • Kreative: billedkunst, syning, sang, teater
  • Boglige: Cambridge engelsk, Cambridge business, modersmålsundervisning (tyrkisk og russisk)

Derudover har skolen en lang række af tilbud og initiativer, såsom skoleturneringen, samarbejde med lokale idrætsforeninger, brug af de grønne områder til fri leg, parkourbane, fitnessrum. Tæt på skolen kan eleverne besøge Vejle Bibliotek m.m. Der er rig mulighed for at dyrke sine interesser, og vi opfordrer alle elever til et aktivt liv.

Saliha

Saliha

Afd.leder (fritid & institution)

Fritidsklubbens udgangspunkt er dit barns udvikling og trivsel. Derfor arbejder vi ud fra fem forskellige mål, hvor dit barn er i centrum.

Vores mål med fritidsklubben er

  • At skabe de bedste rammer og betingelser for barnets udvikling, trivsel og selvstændighed.
  • At varetage barnets fritid på en faglig kvalificeret måde.
  • At give barnet de sociale kompetencer, som er nødvendige for at kunne begå sig i samfundet.
  • At lære barnet at håndtere konflikter, styrke kommunikationskompetencer og legerelationer.
  • At støtte barnet i at udfordre sig selv i relation til andre samt tilegne sig færdigheder.