Førskole

Den gode overgang fra børnehave til skole

Førskole

Tryg overgang til skole

Børn har brug for tryghed og forudsigelighed, når de skal vænne sig til et nyt miljø. Derfor har vi stor fokus på den gode overgang fra børnehave til skole. Det har stor betydning for det enkelte barn, at det føler sig tryg og ”hjemme” i det nye miljø, for bedre at kunne lære nyt og mestre hverdagen.

Det år barnet skal starte i skole, starter barnet i førskolegruppen 1. april. Fra januar til april, arbejder vi meget med at få børnene til at føle sig integreret og trygge ved skolen.

Førskolen

Førskolen er overgangen mellem børnehave og skole og starter pr. 1. april. I førskolen arbejder vi med socialisering og at gøre børnene trygge ved de nye kammerater, voksne og fysiske rammer gennem leg og samvær. Førskolen er samtidig en introduktionsperiode til børnenes fremtidige skoleliv, så noget af dagen vil have skolemæssig karakter.

pic-25
h-16

Mål

Mål for førskolegruppen