Lovpligtige oplysninger

PRØVER, KARAKTER & UDD.STATISTIK

Læs mere om afgangsprøver, karakter og overgangsfrekvens her:

Uddannelsesstatistik

Karakter & afgangsprøver

Fra 8.-9. klasse gives eleverne karakterer i dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, historie, samfundsfag, geografi, idræt og fysik/kemi.

I slutningen af 8. klasse afholdes skriftlige årsprøver i dansk og matematik.

I 9. klasse afholdes der terminsprøver.

Der afholdes forældresamtaler i oktober/november og februar/marts.

Standpunktskaraktererne gives to gange årligt: til jul og ved skoleårets afslutning.

Ved karaktergivningen benyttes 7 trins-skalaen.

I 9. klasse afsluttes skolegangen med Folkeskolens Afgangsprøve. Ved afgangsprøverne benyttes eksterne censorer.

Ved skolegangens afslutning gives desuden en skriftlig udtalelse om elevens skolegang – såvel undervisningsmæssigt som socialt.