Lovpligtige oplysninger

VISION

Vi har som klart mål, at være kendt og anerkendt som en skole med et stærkt fagligt, pædagogisk og værdimæssigt grundlag. Vores elever forlader skolen som ansvarsbevidste og selvbevidste mennesker, der konstant søger at dygtiggøre sig både fagligt, uddannelsesmæssigt, socialt og samfundsmæssigt.

MÅLSÆTNING

Vi har som klart mål, at være kendt og anerkendt som en skole med et stærkt fagligt, pædagogisk og værdimæssigt grundlag. Vores elever forlader skolen som ansvarsbevidste og selvbevidste mennesker, der konstant søger at dygtiggøre sig både fagligt, uddannelsesmæssigt, socialt og samfundsmæssigt.

Skole, forældre og elev skal samarbejde om, at eleven:

  • Trives og opnår grundlæggende bevidsthed og omsorg for egne værdier og grænser (Trivsel)
  • Accepteres og anerkendes for dén eleven er (Anerkendelse)
  • Yder sit bedste og opnår resultater på grundlag heraf (Faglighed)
  • Løbende er bevidst om og reflekterer over fremtidsmuligheder og ønsker for job og uddannelse (Videreuddannelse)
  • Opnår høj grad af social bevidsthed i sin rolle som borger i lokalsamfundet og samfundet som helhed (Socialt medansvar)