Lovpligtige oplysninger

Handleplan vedrørende sociale klausuler

Ansættelser

I flg. Friskolelovens § 22 a. og “Bekendtgørelse om sociale klausuler som tilskudsbetingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner” skal en friskole udarbejde en handleplan, der viser, hvordan skolen vil oprette stillinger på særlige vilkår.

Vejle Privatskole ser positivt på, at fremme den sociale indsats på alle niveauer indenfor undervisning, SFO, administration og serviceområdet. Dette gøres bl.a. gennem et løbende samarbejde med Jobcenter Vejle.

På Vejle Privatskole har vi et ønske om, at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik ved at søge, at ansætte/fastholde personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen eller personer af anden etnisk herkomst (eller efterkommere af disse). Hvad angår ansættelsen af personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen, vil skolens primære prioritering være skolens egne ansatte, der er kommet i en situation, der udelukker dem fra deres normale ansættelse. Sekundært vil prioriteringen gælde øvrige.

Skolens personalepolitik giver mulighed for individuel ansættelsesgrad og en udstrakt grad af imødekommenhed vedrørende arbejdstider. Det tilstræbes at give medarbejdere med længerevarende sygefravær tryghed i den videre ansættelse.

Det er skolens målsætning, at der i skolens medarbejderstab til en hver tid skal være plads til 2-3 personer fra det rummelige arbejdsmarked (Fleksjob, arbejdsprøvning, integration etc.).

På nuværende tidspunkt (1. januar 2022) er der 5 fleksjobansatte.

Social

Vejle Privatskole har i 2020 udarbejdet APV, efter en større spørgeskemaundersøgelse blandt skolens ansatte. Denne APV er under løbende revision.

De punkter, der i undersøgelsen viste sig at være problematiske, er senere blevet taget op på lærer- og personalemøder, samt bestyrelsesmøderne.

Skolen har i 2020 arbejdet med “lærerens og pædagogens autoritet” for at styrke de ansættes relationer til/med forældre, for at undgå mindre/større konflikter ifm. misforståelser og sprogbrug, samt give personlig robusthed.

 

Handleplan

Handleplanen er revideret af skoleleder, 16. maj 2022