Lovpligtige oplysninger

EVALUERING

Udover det eksterne tilsyn gennemføres en intern evaluering, som giver et systematiseret overblik over undervisningens kerneområder og kvalitet.

De enkelte lærere gennemfører således løbende evalueringer af udvalgte, gennemførte undervisningsforløb, hvor der reflekteres over undervisningens mål og proces.

Evaluering af undervisning 2020