Ferie

Vi gør opmærksom på at alt ferie- og fridage ifbm rejser etc. bør undgås i skolens åbningsdage. I tilfælde af at det er nødvendigt med ferie- eller fridage i åbningsdagene, bedes forældre kontakte skolelederen for en individuel aftale. Alt fravær uden aftale, vil blive registreret som ulovligt fravær. Andet fravær ifbm sygdom, læge etc. er tilstrækkeligt at informere klasselæreren via Famly.

Skolens lukkedage

2023

Vinterferie
13. – 17. februar 2023

Påskeferie
3. – 10. april 2023

Eidferie
21. april 2023

Bedefredag
5. maj 2023

Kr. Himmelfartsdag
18.-19. maj 2023

Pinse
29. juni 2023

Sommerferie
26. juni – 13. august 2023

Efterårsferie
14. oktober – 22. oktober 2023

Juleferie
21. december 2023 – 3. januar 2024

2024

Vinterferie
10. – 18. februar 2024

Påskeferie
23. marts – 1. april 2024

Eidferie
10. april 2024

Kr. Himmelfartsdag
9.-10 maj 2024

Pinse
20. maj 2024

Sommerferie
24. juni – kommer senere

Institutionens lukkedage

På dage med lavt fremmøde, kan institutionen holde lukket og tilbyde sampasning. Lavt fremmøde betyder:

  • 8 børn eller færre i børnehaven
  • 4 børn eller færre i vuggestuer

Vi forbeholder os retten til at flytte sampasningen til en anden institution, hvis vi vurderer det er nødvendigt.

2023

Institutionen holder lukket på følgende dage:

Påskeferie
6. – 10. april 2023

Eidferie
21. april 2023

Bedefredag
5. maj 2023

Kr. Himmelfartsdag
18.-19. maj 2023

Pinse
29. maj 2023

Sommerferie
10.-30. juli 2023

Juleferie
22. december 2023 – 1. januar 2024

2024

Institutionen holder lukket på følgende dage:

Påskeferie
28.-1. april 2024

Eidferie
10. april 2024

Kr. Himmelfartsdag
9.-10. maj 2024

Pinse
20. maj 2024

Sommerferie
8.-28. juli 2024