mymail@gmail.com

SKOLEN

Vores børn skal være førende,
ikke bare i Danmark,
men i hele Verden

Vejle Privatskole er en skole med speciale i undervisning af tosprogede børn. Skolen slog dørene op for første gang mandag den 19. august 2013. Skolen startede med 83 elever og har idag 130. Vejle Privatskole opstod på baggrund af en gruppe forældres ønske om en skole, hvor der kan undervises i modersmålet, tager højde for forældrenes traditioner, og tilbyder de bedste pædagogiske metoder og det mest moderne værktøjer til undervisningen.

Akif Unlu, Bestyrelsesformand

Vision

Vi skal være blandt de bedste grundskoler og børnehaver, målt på den faglige og personlige udvikling af eleverne.

OMSORGSFULD OG KÆRLIG SKOLEMILJØ

Vejle Privatskole er en dansk skole der hviler på det muslimske grundlag. Derfor afspejler skolens filosofi den kærlighed, respekt og tilgivelse som Islam indebærer.

Bygget på værdier som respekt, inklusion, ansvarlighed, engagement i relationer og udvikling af sociale og personlige kompetencer, er elever omfavnede i en støttende og sikkert læringsmiljø.

SKOLENS MÅLSÆTNING

At uddanne dygtige, respektfulde, imødekommende og ansvarsfulde elever med kendskab til deres ret, pligt og ansvar i et demokratisk retssamfund.

At fremme tilegnelsen af dansk kultur, integration, forståelse og respekt for andre kulturer i samarbejde med forældrene.

At opbygge elevernes identitet, kendskab til egen kultur og religion samt tilegnelse af det danske sprog og modersmålet.

Trivselsundersøgelse

Elevernes trivsel undersøges hvert år. Alle elever fra 0. klasse til 9. klasse deltager undersøgelsen. Resultatet for skoleår 2016/17 kan ses i grafen. Samlet set er resultatet på 82,14%.

Indsatsområder jf. undersøgelsen

  • Der skal investeres i nye legeområder og gøre pauserne mere spændende. Skolen er lige flyttet til nye lokaler i midtbyen og der er derfor af økonomiske årsager ikke prioriteret legepladser.
  • Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden. Flere elever savner hjælp fra sidekammeraten eller fra klassen. Undervisningen skal i fremtiden tilrettelægges således, at der er plads til mere gruppe arbejde og hjælpe hinanden. Desuden skal “fællesskab” på skoleskemaet kommende skoleår, hvor elever skal lave noget for fællesskabet.
  • Skolen skal investere i klasselokalerne, så det er rart for eleverne at opholde sig i klasserne. Skolen er gået igang med at renovere og indrette klasserne i indskolingen og den indsats skal øges årligt.