mymail@gmail.com

Bestyrelse

Bestyrelsens ansvar og rolle

I samarbejde med skolens ansatte er det skolebestyrelsens fornemste opgave at medvirke til, at skolens miljø og rammer virker stimulerende og understøtter undervisningen og det daglige liv på skolen. Skolebestyrelsen har stor indflydelse på skolens virksomhed gennem de mål og principper, den beslutter.

Vedtægt

Vedtægt ændret den 2. november 2017

Sammensætning

Forældrekredsen – består af forældre til elever på skolen.

Skolekredsen – består af en kreds af mennesker f.eks. tidligere elever, tidligere forældre, universitetsstuderende, erhvervsfolk og lignende, der står bag skolen. De er alle enige i skolens idégrundlag og har lyst og interesse for at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en slags ambassadører for skolen. Medlemmer af skolekredsen har stemmeret til den årlige generalforsamling. Ønsker du at blive medlem af skolekredsen, skal du sende en mail til info@vejleps.dk med oplysning om navn, adresse og kort motivation for ansægning

Indsatsområder 2012-2020

Skolen
– Etablering af skolen
– Cambridge engelsk
– Gymnasium afdeling

Børnehaven
– Etablering af børnehave
– Etablering af vuggestueafdeling

Bygning
– Flytte til moderne lokaler
– Modernisering af lokalerne
– Køb af moderne inventar
– Etablering af idrætshal

Pædagogiskudvikling
– Forbedring af evalueringsprocessen
– Implementering af praktisk dansk og matematik
– International bachelorette
– Montessori pædagogik i børnehaven
– Den digitale skole

Bestyrelsen

Formand
AKIF UNLU
Cand.soc

Næstformand
MUHSIN TURKYILMAZ
Konsulent i Vejle Erhvervsudvikling.
Formand for Rådet for etniske minoritetsforeninger

Medlem
ABDULLAH TAS
El ingeniør & Selvstændig

Kasserer
ALI AYTAC

Medlem
TEKIN CANKAYA
Selvstændig erhvervsdrivende

Medlem
FATIH TAS
Jurist

Medlem
KADIR AYTAC

1. Suppleant
MELEK KARA

2. Suppleant
MAHA ALAMEDDINE