mymail@gmail.com

OM VEJLE PRIVATSKOLE

Vejle Privatskole, Børnehave og Vuggestue

VORES HISTORIE

I 2011 sidder vi en gruppe forældre i Vejle og drøfter om vores børns fremtid. Vi er frustrerede over folkeskolens og daginstitutionernes håndtering af flersprogede børn og deres manglende kendskab til målgruppen.

Vi etablerer Vejle Privatskole i 2012, på baggrund af vores ønske om en skole, der ser flersprogede børn som en styrke, kan undervises i modersmålet og dermed understøtte dansk undervisningen, tager højde for forældrenes traditioner og tro, og tilbyder de bedste pædagogiske metoder og det mest moderne værktøjer til undervisningen.

Idag er Vejle Privatskole og børnehaven en institution med speciale i undervisning af flersprogede børn. Skolen slog dørene op for første gang mandag den 19. august 2013, med 83 elever. Idag er vi 175 elever på skolen, 30 børn i børnehaven og 9 i Vuggestuen..

 

DEN MUSLIMSKE SKOLE

Vejle Privatskole og børnehave er en dansk institution der henter sine værdier fra Islam. At drive en muslimsk skole skal dybest set forstås som et ønske om at skabe et humanistisk projekt, der skal bygge bro mellem det muslimske samfund med de danske normer og værdier igennem uddannelse og læring.

Enhver elev skal udstyres til, at kunne påtage sig opgaven at blive aktiv medborger med stærke rødder. Det er derfor vigtigt, at eleverne på en muslimsk skole udvikler evne, lyst og vilje til at bruge deres egne færdigheder til gavn for andre mennesker og verden.

Vi har derfor i løbet af skolåret en række begivenheder af religiøs og eksistentiel betydning, som vil minde os om, hvad projektet går ud på. Det kan f.eks. være:
– at bede til Allah
– Ramadan: Faste og indsamling til fattige
– kirke og moske besøg
– Identitetsdannelse: Dansk muslim mv.