Børnehave

Børnehave

Udvikling i trygge rammer

I Vejle Private Børnehave står en fagligt velfunderet og engageret personalegruppe klar til at tage imod dit barn og give det de bedste vilkår for udvikling – hver dag.

Børnehave

Vejle Private Børnehave er centralt beliggende institution med gode fysiske rammer og en stor og dejlig udeområde i Midtbyen, der blev etableret i 2015.

Vi er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år.

Vi har byen, kulturen og naturen tæt på, og disse indgår derfor som en del af vores pædagogiske aktiviteter.

Siden har vi pr. 1. januar 2015 fået bygget til, og har nu plads til 15 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn.

Vi håber, I vil blive glade for at komme og blive en del af vores fællesskab.

pic-24

Værdier

Vejle Private Børnehave ønsker at tage et samfundsansvar ved aktivt at medvirke til børns livsduelighed. Det er vores klare overbevisning, at en barndom præget af kærlige og bevidste omsorgspersoner er en sund forudsætning for livsduelighed. Vi sigter igennem vores barnesyn, pædagogik & tydelige struktur at anerkende og imødekomme barnets neurologiske udvikling og således arbejder vi blandt andet med modning af følgende:

Pædagogik & barnesyn

Vi anskuer barnet udfra en holistisk tilgang, hvilket betyder, at alle udviklingspotentialer er lige vigtige og kan forløbe sig sideløbende med hinanden. I praksis har vi fokus på disse tre centrale tilstande er tilstede samtidigt, hele tiden:

pic-23