BØRNEHAVE & VUGGESTUE


Her kender vi alle...

En lille børnehave og vuggestue, hvor alle kender alle,
og hvor børnene oplever, at der er tid og lyst til at være sammen med dem.

Vejle Private Børnehave er etableret, fordi vi gerne vil have en lille institution. En børnehave og vuggestue, hvor alle kender alle, og hvor børnene oplever, at der er tid og lyst til at være sammen med dem. Vi vil styrke børnenes sociale intelligens, og give dem en indholdsrig hverdag, hvor de stimuleres og udfordres.

VISION

Vejle Private Børnehave skal være blandt landets bedste børnehaver og vuggestuer målt på den enkelte barns alsidige udvikling.

VÆRDIER

Troværdighed, Respekt, Engagement, Mangfoldighed og Udvikling

LÆRINGSSYN

Læring er en del af den personlige identitetsdannelse og foregår i relationer mellem børn og voksne, og børnene indbyrdes. Læring er de processer, der finder sted, når vi får en viden, nogle færdigheder, nogle holdninger og et selvværd, der gør os i stand til at handle og til at mestre de udfordringer, vi stilles overfor. Børns leg danner grundlaget for daglige læreprocesser. Børn lærer både gennem egne aktiviteter og ved at vi voksne viser dem nye muligheder.

TILSYN

Vejle Kommune fører tilsyn med Vejle Private Børnehave & Vuggestue
tilsynsrapport 21. november 2017
tilsysnrapport 14. november 2015

Saliha

Saliha

Pædagogiskleder